Själandsklintens förening
1990 beslöt några bybor att bilda/återbilda en förening för Själandsklinten. Föreningen fick namnet Själandsklintens förening och en interrimsstyrelse valdes. Styrelsen bestod av Helge Lundgren, ordf, Erling Lundholm, kassör, Uno Nilsson, sekr, Ingemar Norlin och Bengt Lundgren. Denna styrelse är densamma till 2012 då Ingemar Norlin avgår från styrelsen.
Vid årsmötet 2016 avgår Erling Lundholm som kassör efter att i mer än
50 år ha skött ekonomin för Själandsklinten. Jörgen Backéus blir ny styrelseledamot.
Vid årsmötet 2018 lämnar Bengt Lundgren styrelsen efter 28 år.
Ann Järneström blir ny styrelseledamot.
Vid årsmötet 2019 väljs Ann Järneström till ordförande efter avlidne Helge Lundgren.
Jörgen Backéus väljs till sekreterare, Uno Nilsson väljs till kassör och Linda Vahedi
blir ny styrelseledamot.
Vid årsmötet 2020 väljs styrelse enligt ovan om. Staffan Olsson blir ny styrelseledamot.
Nedan finns protokoll från 1990 och ekonomisk rapport från 1996
2023 Protokoll Ekonomisk rapport
2022 Protokoll Ekonomisk rapport
2021 Protokoll Ekonomisk rapport
2020 Protokoll Ekonomisk rapport
2019 Protokoll Ekonomisk rapport
2018 Protokoll Ekonomisk rapport
2017 Protokoll Ekonomisk rapport
2016 Protokoll Ekonomisk rapport
2015 Protokoll Ekonomisk rapport
2014 Protokoll Ekonomisk rapport
2013 Protokoll Ekonomisk rapport
2012 Protokoll Ekonomisk rapport
2011 Protokoll Ekonomisk rapport
2010 Protokoll Ekonomisk rapport
2009 Protokoll Ekonomisk rapport
2008 Protokoll Ekonomisk rapport
2007 Protokoll Ekonomisk rapport
2006 Protokoll Ekonomisk rapport  
2005 Protokoll Ekonomisk rapport  
2004 Protokoll Ekonomisk rapport  
2003 Protokoll Ekonomisk rapport  
2002 Protokoll Ekonomisk rapport  
2001 Protokoll Ekonomisk rapport  
2000 Protokoll Ekonomisk rapport    
1999 Protokoll 1 Ekonomisk rapport Protokoll 2
1998 Protokoll Ekonomisk rapport    
1997 Protokoll Ekonomisk rapport    
1996 Protokoll 1 Ekonomisk rapport Protokoll 2
1995 Protokoll  
1994 Protokoll  
1993 Protokoll  
1992 Protokoll 1 Protokoll 2  
1991 Protokoll 1 Protokoll 2 Protokoll 3  
1990 Protokoll