SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 2009-10-01--2010-09-30
Ingående behållning: 7 578,00  
Inkomster  
Medlemsavgifter 1 845,00    
Fester 1 139,00  
Sparbössa 189,00  
Ränta 09 1,00  
Summa inkomster 3 174,00  
Utgifter  
Brandförsäkring 581,00  
Domännamn 350,00  
Summa utgifter 931,00  
Årets saldo 2 243,00  
Utgående saldo 9 821,00  
Kassa 4 187,00  
Bank 5 634,00  
Utgående saldo 9 821,00  
Nordingrå 2010-10-01
Erling Lundholm,  kassör