SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 2000-10-01--2001-09-30
Ingående behållning: 6 073,44  
Inkomster
Medlemsavgifter 2 145,00    
Fester 222,00  
Sparbössa 215,00  
Räntor 7,96  
Summa inkomster 2 589,96  
Utgifter
   
Allmänna omkostnader 669,00  
 
 
Summa utgifter 669,00  
Utgående saldo 7 994,40  
Kassa 3 487,50  
Bank 2 425,70  
Postgiro 2 081,20  
Utgående saldo 7 994,40  
Nordingrå 2001-10-05
Erling Lundholm  kassör