SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 2003-10-01--2004-09-30
Ingående behållning: 6 639,44  
Inkomster
Medlemsavgifter 1 200,00    
Fester 1 141,00  
Sparbössa 319,00  
Räntor 19,00  
Försäljning (vykort) 300,00  
Summa inkomster 2 979,00  
Utgifter
Brandförsäkring 457,00  
Medlemskort 3 413,00  
Summa utgifter 3 870,00  
Utgående saldo 5 748,44  
Kassa 3 294,17  
Bank 2 454,27  
Utgående saldo 5 748,44  
Nordingrå 2004-10-01
Erling Lundholm  kassör