SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 1998-10-01--1999-09-30
Ingående behållning: 8 839,00  
Inkomster
Bidrag 100,00  
Försäljning 200,00  
Medlemsavgifter 2 070,00    
Fester 997,50  
Sparbössa 249,00  
Räntor 24,81  
Summa inkomster 3 641,31  
Utgifter
Reparationer 2 600,00    
Allmänna omkostnader 625,00  
Summa utgifter 3 225,00  
Utgående saldo 9 255,31  
Kassa 569,50  
Bank 2 416,16  
Postgiro 6 269,65  
Utgående saldo 9 255,31  
Nordingrå 99 09 29
Erling Lundholm  kassör