SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 2002-10-01--2003-09-30
Ingående behållning: 4 712,04  
Inkomster
Medlemsavgifter 1 140,00    
Fester 677,00  
Sparbössa 256,00  
Räntor 2,40  
Försäljning (vykort) 300,00  
Summa inkomster 2 375,40  
Utgifter
Allmänna omkostnader 448,00  
Summa utgifter 448,00  
Utgående saldo 6 639,44  
Kassa 4 204,17  
Bank 2 435,27  
Utgående saldo 6 639,44  
Nordingrå 2003-10-03
Erling Lundholm  kassör