SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 1997-10-01--1998-09-30
Ingående behållning: 7 123,03  
Inkomster
Bidrag 120,00  
Medlemsavgifter 1 895,00    
Fester 1 911,00  
Sparbössa 362,50  
Räntor 17,47  
Summa inkomster 4 305,97  
Utgifter
Reparationer 1 965,00    
Allmänna omkostnader 625,00  
Summa utgifter 2 590,00  
Utgående saldo 8 839,00  
Kassa 153,00  
Bank 5 008,69  
Postgiro 3 677,31  
Utgående saldo 8 839,00  
Nordingrå 98 10 02
Erling Lundholm  kassör