Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 5 oktober 1996 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm, Ingemar Norlin, Bengt Lundgren, Katarina Nilsson, Linnéa Nilsson, Gun Lundholm, Margot Viberg, Britt o Sven Andersson.

 

§1      Årsmötet öppnades av Helge. Helge valdes till ordförande för det kommande året.

 

§2      Till sekreterare valdes Uno.

 

§3      Till kassör valdes Erling Lundholm.

 

§4      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar och Bengt valdes till styrelse.

 

§5      Katarina och Linnéa valdes till justeringsmän.

 

§6      Årsmötet nästa år hålls också första lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten. Kaffe som vanligt!

 

§7      Ekonomi:      IB                          18.935:-

                           Inkomster                Ingemars stuga       4.946:-

Medlemsavgifter     3.720:-

                                                                                Sparbössa                  245:-

                                                                                Ränta                          564:-

                                                                                Summa inkomster   9.475:-

                                               Utgifter                    Reparationer        24.726:-                                                                                                                Bänkar                                               450:-                                                                                                                   Övrigt                                                 566:-

                                                                                Summa utgifter     25.742:-

                                UB                         2.668:-

 

§8      Nya bänkar ordnas till Klintstugan liksom klädkrokar och spegel. Underhåll av skyltar och stigar.

 

§9      Sommarträffen 1997 hålls näst sista fredagen i juli kl 19.00. Kommiten består av Gun, Elsa, Ingrid o Börje.  Gun är sammankallande och Uno gör affisch.

 

§10    Årsmötet avslutades med sedvanligt kaffe.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Linnéa Nilsson               Katarina Nilsson