SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 2010-10-01--2011-08-20
Ingående behållning: 9 821,00  
Inkomster  
Medlemsavgifter 1 720,00    
Fester 631,00  
Sparbössa 247,00  
Ränta 09 1,00  
Summa inkomster 2 599,00  
Utgifter  
Brandförsäkring 576,00  
Domännamn 400,00  
Tryckning broschyr 9 520,00  
Summa utgifter 10 496,00  
Årets saldo -7 897,00  
Utgående saldo 1 924,00  
Kassa 1 367,00  
Bank 557,00  
Utgående saldo 1 924,00  
Nordingrå 2011-08-20
Erling Lundholm,  kassör