SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 2007-10-01--2008-09-30
Ingående behållning: 12 114,34  
Inkomster  
Medlemsavgifter 1 245,00    
Fester 624,00  
Sparbössa 286,00  
Räntor 120,32  
Gåvor 1 000,00  
Summa inkomster 3 275,32  
Utgifter
Brandförsäkring 551,00  
Domännamn 300,00  
Skorsten 11 033,00  
Summa utgifter 11 884,00  
Årets saldo -8 608,68  
Utgående saldo 3 505,66  
Kassa 3 505,66  
Bank 0,00  
Utgående saldo 3 505,66  
Nordingrå 2008-10-01
Erling Lundholm,  kassör