SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 2001-10-01--2002-09-30
Ingående behållning: 7 994,40  
Inkomster
Medlemsavgifter 1 810,00    
Fester 55,00  
Sparbössa 352,00  
Räntor 12,64  
Försäljning (vykort) 640,00  
Summa inkomster 2 869,64  
Utgifter
Reparationer, väg 4 900,00    
Reparationer, toalett 495,00  
Allmänna omkostnader 757,00  
Summa utgifter 6 152,00  
Utgående saldo 4 712,04  
Kassa 349,50  
Bank 2 435,27  
Postgiro 1 927,27  
Utgående saldo 4 712,04  
Nordingrå 2002-10-03
Erling Lundholm  kassör