Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 1 oktober 1994 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm, Ingemar Norlin, Bengt Lundgren, Ulla Ellström, Folke Ellström och André Dijkstra.

 

§1     Årsmötet öppnades av Helge. Helge valdes till ordförande för det kommande året.

 

§2     Till sekreterare valdes Uno.

 

§3     Till kassör valdes Erling Lundholm.

 

§4     Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar och Bengt valdes till styrelse.

 

§5     Folke och André valdes till justeringsmän.

 

§6     Årsmötet nästa år hålls också första lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten.Årsmötet inkluderar sedvanligt kaffe.

 

§7     Kassarapport:   Kassa: 600:-     Postgiro: 3.231:-    Bank: 14.297:-

                                  Summa: 18.128:-

 

§8     Fönster är beställda och sätts in 1995. Ev invändig reparation. Underhåll av samtliga stigar. Sittplatser efter stig bör ordnas. Ny sparbössa.

 

§9     Sommarträffen 1995 hålls näst sista fredagen i juli kl 19.00. Kommiten omvaldes och består av Gun, Elsa, Marianne och Helge.  Gun är sammankallande. Folke, Marianne och Uno ordnar ett sånghäfte. Uno, Bengt och André hjälper till med affisch och ev annons.

 

§10   Årsmötet avslutades med kaffe.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Folke Ellström           André Dijkstra