SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 2006-10-01--2007-09-30
Ingående behållning: 12 279,23  
Inkomster  
Medlemsavgifter 1 410,00    
Fester 577,00  
Sparbössa 341,00  
Räntor 25,11  
Summa inkomster 2 353,11  
Utgifter
Brandförsäkring 518,00  
Vägavgift 2 000,00  
Summa utgifter 2 518,00  
Utgående saldo -164,89  
Kassa 6 819,17  
Bank 5 295,17  
Utgående saldo 12 114,34  
Nordingrå 2007-10-01
Erling Lundholm  kassör