Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 28 september 1991 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm, Ingemar Norlin, Bengt Lundgren och Marianne Nilsson.

 

§1      Årsmötet öppnades av Helge Lundgren. Helge valdes till ordförande för det kommande året.

 

§2      Till sekreterare valdes Uno Nilsson.

 

§3      Till kassör valdes Erling Lundholm.

 

§4      Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar Norlin och Bengt Lundgren valdes till styrelse.

 

§5      Marianne Nilsson och Bengt Lundgren valdes till justeringsmän

 

§6      Årsmötet kommande år hålls 1:a lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten. Föreningen bjuder på kaffe.

 

§7      Nyttjanderättsavtal skall upprättas med markägare för stuga resp stig.

 

§8      Årsmötet bestämde att stugan skall rustas upp invändigt genom ny panel på vägg och tak samt ev nytt golv.

 

§9      En brandsläckare skall inköpas.

 

§10    En grillplats skall ordnas vid stugan.

 

§11    Vedspisen skall iordningställas.

 

§12    Stigar från Edsättertjärnen och Edsätterfjärden skall röjas.

 

§13    Fler skyltar skall sättas upp.

 

§14    För toalettavfall skall kompost byggas.

 

§15    Bättre turistinformation skall göras. Ordnas av Erling och Uno.

 

§16    Årsmötet avslutades.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Marianne Nilsson           Bengt Lundgren