SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 1996-10-01--1997-10-18
Ingående behållning: 2 668,04  
Inkomster
Fest Udden 3 353,00  
Medlemsavgifter 2 785,00    
Sparbössa 373,50  
Räntor 166,49  
Summa inkomster 6 677,99  
Utgifter
Reparationer 820,00    
Allmänna omkostnader 571,00  
Fester 96, 97 832,00  
Summa utgifter 2 223,00  
Utgående saldo 7 123,03  
Kassa 419,50  
Bank 2 506,70  
Postgiro 4 196,83  
Utgående saldo 7 123,03  
Nordingrå 97 10 18
Erling Lundholm
Kassör