SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 2005-10-01--2006-09-30
Ingående behållning: 7 764,02  
Inkomster  
Medlemsavgifter 1 620,00    
Fester 1 175,00  
Sparbössa 224,00  
Räntor 3,21  
Gåva 2 000,00  
Summa inkomster 5 022,21  
Utgifter
Brandförsäkring 507,00  
Summa utgifter 507,00  
Utgående saldo 4 515,21  
Kassa 7 009,17  
Bank 5 270,06  
Utgående saldo 12 279,23  
Nordingrå 2006-10-01
Erling Lundholm  kassör