Protokoll fört vid Själandsklintens förenings styrelsemöte den 12 juli 1999 hos Lundgrens, Själand. Närvarande: Helge Lundgren, ordf, Uno Nilsson, sekr, Erling Lundholm, kassör, Ingemar Norlin och Bengt Lundgren.

 

§1    Reklam för hemsidan på Internet bör finnas. Förslag från Uno om text på penna som delas ut gratis accepteras. Ordnas av Uno.

 

§2    Nya vykort utöver årets behövs. Vi avvaktar dock tills vi har nya bänkar i klintstugan innan vi tar fram nya vykort.

 

§3    Virke för nya bänkar behövs. Uno hör med Peter Norlin om sågning av asp.

 

§4    Fack för vykort kommer att göras av Gunnar Nilsson.

 

§5    Vedlåda behövs i klintstugan. Uno ordnar.

 

§6    Ska det vara en monter i Gårdsbutiken om Själandsklinten? Uno undersöker.

 

§7    Historia om Själandsklinten. Tidigare undersökningar fortsätter.

 

§8    Vårdkase vid millennieskiftet brinner på många berg efter Norrlandskusten och skall brinna även på Själandsklinten! Uno svarar för att det brinner.

 

§9    Tillsnyggning av väg och stig på Olssons behövs. Ingemar tar bort sten och Uno hör med Kalle Melin.

 

§10  Mötet avslutades med kaffe som Lisbeth Lundgren bjöd på.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Ingemar Norlin        Bengt Lundgren