SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 1998-10-01--1999-09-30
Ingående behållning: 9 255,31  
Inkomster
Medlemsavgifter 2 430,00    
Fester 294,00  
Sparbössa 338,00  
Räntor 8,13  
Summa inkomster 3 070,13  
Utgifter
Reparationer 300,00    
Allmänna omkostnader 651,00  
Reklam 2 178,00  
Försäljning 3 123,00  
Summa utgifter 6 252,00  
Utgående saldo 6 073,44  
Kassa 655,50  
Bank 2 420,61  
Postgiro 2 997,33  
Utgående saldo 6 073,44  
Nordingrå 2000-10-05
Erling Lundholm  kassör