Protokoll fört vid Själandsklintens förenings årsmöte den 7 oktober 1995 på Själandsklinten. Närvarande: Helge Lundgren, Uno Nilsson, Erling Lundholm, Ingemar Norlin och Bengt Lundgren.

 

§1     Årsmötet öppnades av Helge. Helge valdes till ordförande för det kommande året.

 

§2     Till sekreterare valdes Uno.

 

§3     Till kassör valdes Erling Lundholm.

 

§4     Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans med Ingemar och Bengt valdes till styrelse.

 

§5     Ingemar och Bengt valdes till justeringsmän.

 

§6     Årsmötet nästa år hålls också första lördagen i oktober kl 10 på Själandsklinten. Kaffe som vanligt!

 

§7     Kassarapport:   Kassa: 1.557:-  Postgiro: 2.846:-    Bank: 15.629:-

                                  Summa: 19.672:-

 

§8     Inköpta soffor iordningsställs genom Erling. Vedhantering vid stugan rustas upp med ny såg, yxa, vedbock och huggkubb. Grillspett och grillgaller ordnas av Uno. Nya väggar och tak och ev golv ordnas invändigt.

 

§9     Sommarträffen 1996 hålls näst sista fredagen i juli kl 19.00. Kommiten består av Gun, Elsa, Uno och Helge.  Gun är sammankallande och Uno gör affisch.

 

§10   Årsmötet avslutades med kaffe.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Ingemar Norlin           Bengt Lundgren