Protokoll fört vid Själandsklintens förenings styrelsemöte den 11 maj 1996 i Inguno AB:s kontor. Närvarande: Helge Lundgren, ordf, Uno Nilsson, sekr, Erling Lundholm, kassör, Ingemar Norlin och Bengt Lundgren.

 

§1    Mötet öppnades av Uno

 

§2    Ingemar och Bengt valdes till justeringsmän.

 

§3    Inför sommarens upprustning av klintstugan beslöts att beställa regelvirke, panel, foder och list samt virke för bord från E Bohman, Ullånger, ytterdörr, isolering, spik, lim, såg och yxa från Nordingrå Järn & Färg. Beställningarna görs av Uno.

 

§4    Kapning av virke görs på Ingemars loge.

 

§5    Upprustning av klintstugan kommer att ske lördagar i maj, juni och juli.

 

§6    Mötet avslutades.

 

Dag som ovan

 

Uno Nilsson

 

Justeras

 

Ingemar Norlin        Bengt Lundgren