SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 2008-10-01--2009-09-30
Ingående behållning: 3 505,66  
Inkomster  
Vykort 300,00  
Medlemsavgifter 1 500,00    
Fester 838,00  
Sparbössa 254,00  
Gåvor 2 009,00  
Summa inkomster 4 901,00  
Utgifter
Brandförsäkring 529,00  
Domännamn 300,00  
Summa utgifter 829,00  
Årets saldo 4 072,00  
Utgående saldo 7 577,66  
Kassa 1 944,66  
Bank 5 633,00  
Utgående saldo 7 577,66  
Nordingrå 2009-10-01
Erling Lundholm,  kassör