SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 2004-10-01--2005-09-30
Ingående behållning: 5 748,44  
Inkomster  
Medlemsavgifter 1 540,00    
Fester 417,00  
Sparbössa 240,00  
Räntor 2,58  
Försäljning (vykort) 300,00  
Summa inkomster 2 499,58  
Utgifter
Brandförsäkring 484,00  
Summa utgifter 484,00  
Utgående saldo 7 764,02  
Kassa 2 497,17  
Bank 5 266,85  
Utgående saldo 7 764,02  
Nordingrå 2005-10-01
Erling Lundholm  kassör