SJÄLANDSKLINTENS FÖRENING
Ekonomisk rapport 1995-10-01--1996-09-30  
Ingående behållning: 18 935,00  
Inkomster
Ingemars stuga 4 946,00  
Medlemsavgifter 3 720,00   (95:1.020:-)
Sparbössa 245,00  
Räntor 95 563,04  
Summa inkomster 9 474,04  
Utgifter
Reparationer 24 726,00   (95: 4.367:-)
Bänkar 450,00  
Allmänna omkostnader 565,00  
Summa utgifter 25 741,00  
Utgående saldo 2 668,04  
Kassa 231,00  
Bank 154,80  
Postgiro 2 282,24  
Utgående saldo 2 668,04  
Nordingrå 96 10 03
Erling Lundholm
Kassör