Välkommen till Själandsklinten

Bästa utsiktsberget i världsarvet Höga Kusten!

Stöd Själandsklintens förening genom att swisha pengar till 070-644 49 98 (Uno Nilsson).

Märk pengarna med gåva/medlemsavgift. Medlemsavgifter: barn 25 kr/år, vuxna 50 kr/år och familj 150 kr/år.

Förening Sommarträff Utsikt Goda utsikter

Själandsklintens trettioandra

årsmöte hölls den 9 september

2022 i Gårdsbutiken.

Ekonomi 2022

 

14 maj 2022.

Städdag på Själandsklinten.

 

 

Lördagkväll 25 september 2021

var klintstugan "lysande"!

 

 

15 augusti 2021.

Nu är vindflöjeln på plats

uppe på Själandsklinten.

 

 

Nytt mobiltelefonnummer gäller för swish.

Nedanstående anslag kommer att ersätta befintligt på och omkring Själandsklinten.

 

 

 

 

 

 

 

Några bilder från Världsarvsledens dag på Själandsklinten

den 9 juni 2018.