Utsikt från Själandsklinten. November 2008.

Edsätterfjärden. Februari 2005.